Cztery elementy wbudowanego systemu Linux

Cztery elementy wbudowanego systemu Linux
Każdy projekt zaczyna się od uzyskania, dostosowania i wdrożenia tych czterech elementów: łańcucha narzędzi (toolchain), bootloadera, jądra (kernel) i głównego systemu plików.
W kolejnych wpisach będziemy przybliżać te elementy.
Toolchain:
Kompilator i inne narzędzia potrzebne do utworzenia kodu dla urządzenia docelowego.
Wszystko inne zależy od łańcucha narzędzi.
Bootloader:
Program, który inicjuje płytę i ładuje jądro Linuksa.
Kernel:
To jest serce systemu, zarządzanie zasobami systemowymi i współpraca ze sprzętem.
Root filesystem:
Zawiera biblioteki i programy, które są uruchamiane po zakończeniu inicjalizacji jądra.
Oczywiście istnieje również piąty element, o którym nie wspomniano tutaj.
Jest to zbiór programów specyficznych dla Twojej wbudowanej aplikacji, które sprawiają, że urządzenie robi wszystko, co powinno, niezależnie od tego, czy waży artykuły spożywcze, wyświetla filmy, kontroluje robota lub lata dronem.
Zazwyczaj niektóre lub wszystkie z tych elementów będą oferowane, jako pakiet przy zakupie SoC (System-on-a-chip) lub płyty.
Pewnym wyborem, które mogą zautomatyzować cały proces mogą być takie narzędzia jak: Buildroot i Projekt Yocto.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.