Czy jest możliwa konwersja przebiegu sinusoidalnego na poziom TTL?

r_911_30_1
Jak sugeruje tytuł, obecny obwód ma na celu konwersję sinusoidalnych sygnałów wejściowych na sygnały wyjściowe TTL.

Może obsłużyć wejścia o wartości powyżej 100mV i nadaje się do stosowania na częstotliwościach do około 80MHz.
Tranzystor T1, skonfigurowany w obwodzie wspólnego emitera, jest obciążany przez dzielnik napięcia R3-R5, tak, że potencjał na rezystorze wyjściowym R1 wynosi około połowy napięcia zasilania.
Gdy obwód jest sterowany sygnałem, którego amplituda wynosi od 100mV do poziomu TTL (około 2V RMS), obwód generuje sygnały prostokątne.
Najniższe częstotliwości, które mogły być przetwarzane przez prezentowany układ, wynosiły około 100kHz przy poziomie wejściowym 100mV i około 10kHz, gdy sygnały wejściowe były na poziomie TTL.
Rezystor R6 utrzymuje rezystancję wejściową na poziomie około 50Ω, co jest normalną wartością w technikach pomiarowych.
Zapewnia to, że wpływ długich kabli koncentrycznych na sygnał jest znikomy.
Jeśli konwerter jest używany w obwodzie o pełni wystarczających ograniczeniach, rezystor R6 można pominąć, po czym rezystancja wejściowa wzrasta do 300Ω.
Autor: G. Kleine

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.