Czy muszę używać IDLE (Integrated DeveLopment Environment) przy korzystaniu z Pythona na potrzeby Raspberry Pi?

Czy muszę używać IDLE (Integrated DeveLopment Environment) przy korzystaniu z Pythona na potrzeby Raspberry Pi?

Odpowiedź:

Nie. Jednak mądrze byłoby użyć i nauczyć się przynajmniej jednego narzędzia środowiska programistycznego.
Gdy nauczysz się pojęć przewidzianych w podstawach Pythona, skrypty i segmenty kodu będą dość małe.
Ale kiedy zaczniesz pisać skrypty dla siebie, mogą one być dość duże!
Tutaj bardzo pomocna będzie znajomość środowiska programistycznego.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.