Czy spotkałeś taki projekt symetrycznego prostownika pełnookresowego?

Czy spotkałeś taki projekt symetrycznego prostownika pełnookresowego?

r_210_15_1
Aktywne prostowniki często składają się z obwodu wzmacniacza operacyjnego z diodami w pętli sprzężenia zwrotnego.
Takie tradycyjne układy sprawdzają się bardzo dobrze w wielu zastosowaniach, ale diody z definicji wprowadzają nieliniowość.
Jednak tak wprowadzona wada jest odpowiednio kompensowana, jeśli wzmocnienie wzmacniaczy operacyjnych w otwartej pętli jest wystarczająco wysokie.

Jest to dobre i pozytywna przy niskich częstotliwościach, ale wzmocnienie w otwartej pętli wzmacniaczy operacyjnych spada znacznie przy wysokich częstotliwościach.
Skutkuje to niewystarczającą kompensacją nieliniowości wprowadzanej przez diody, co powoduje zniekształcenia.
Przedstawiony tutaj prostownik jest pozbawiony takich problemów, ponieważ nie ma diod w torach sygnałowych: tylko elementy liniowe.
Układ oparty jest o analogowy multiplekser IC3 i komparator IC2.

Sygnał do prostowania jest wstępnie buforowany przez wzmacniacz operacyjny IC1a.
Stamtąd jest podawany na dwa wejścia multipleksera:
jeden w oryginalnym stanie sygnału, a drugi w postaci odwróconej przez IC1b.
Sygnał wejściowy jest również doprowadzany do komparatora IC2.
Wyjście tego stopnia będzie przełączać się między wysokim i niskim stanem logicznym w takt sygnału wejściowego.

Na polecenie sygnału wyjściowego z komparatora przyłożonego do jego pinu 11 multiplekser przełącza się między pierwotnym sygnałem na X1 i odwróconym sygnałem na X0.
Skutkuje to sygnałem na wyjściu multipleksera, którego polaryzacja już się nie zmienia, ale pozostaje stała: sygnał jest prostowany.
Użytkownik może nawet wybrać pomiędzy dodatnim napięciem na pinie 14 a ujemnym sygnałem na pinie 15.
Sygnały wyprostowane są buforowane przez sekcje IC1c i IC1d.
Prostownik działa w paśmie od 0Hz do 100kHz.
Prostownik potrzebuje zasilania o wartości ± 5V, z którego pobiera prąd około 6mA.
Autor: H. Bonekamp

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.