Czy w poniższym kodzie języka C występują błędy?

Czy w poniższym kodzie języka C występują błędy?
if (j = k)
{
  doStuff();
} else {
  doOtherStuff();
}
Odpowiedź:
Zamiast używać kryterium równości w wyrażeniu kryterium if, stosuje się pojedynczy znak równości.
Nie wyświetli to komunikatu o błędzie z kompilatora, ponieważ ponownie składnia jest poprawna.
Jednak programista prawdopodobnie chciał wykonać test relacyjny między zmiennymi j i k (tj. ==), a nie przypisanie.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.