DiSEqC – system sterowania zestawami TV SAT

Rozwój techniki odbioru satelitarnego następuje niezwykle szybko.
Pracownicy serwisu zajmującego się sprzętem do odbioru
satelitarnych programów radiowych i telewizyjnych spotykają
ciągle nowe problemy dotyczące diagnostyki, naprawy
i modernizacji tych urządzeń. W niniejszym artykule
przedstawiono problematykę związaną
z procesami sterowania nowoczesnymi zestawami satelitarnymi.
Dokończenie>>>

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.