Dla początkujących, o urządzeniach peryferyjnych, funkcji reset, zegarze i CPU w mikrokontrolerach PIC

Mikrokontroler PIC urządzenia peryferyjne:

Mikrokontroler PIC 18F452 ma następujące urządzenia peryferyjne:

Porty danych:
A (6- bitowy), B (8-bitowy), C (8-bitowy), D (8-bitowy), E (3- bitowy)

Moduły timera/licznika:
0 (8-bitowy), 1 (16-bitowy), 2 (8-bitowy), 3 (16-bitowy)

Moduły CCP (Capture/Compare/PWM / PWM (2)

Port szeregowy I2C/SPI

USART (RS-232, RS-485)

Konwerter analogowo-cyfrowy (10-bitowy) z 10-wejściowym multiplekserem

EEPROM (256 bajtów)

Generator zegara

Mikrokontrolery PIC używają w pełni statycznej konstrukcji, dzięki czemu można wykorzystać dowolną częstotliwość zegara do określonego maksimum

Dostępne są 4 konfiguracje zegara:
– zegar zewnętrzny (np. moduł oscylatora kwarcowego)
– samowzbudne z zewnętrznym rezonatorem krystalicznym lub ceramicznym
– zewnętrzne lub samowzbudne z pętlą synchronizacji fazy
– samowzbudne z zewnętrznym RC

W praktyce wybór będzie zwykle kompromisem między kosztem a częstotliwością lub stabilnością zegara

Funkcja Reset

Funkcja Reset ustawia PIC w dobrze zdefiniowanym stanie początkowym, tak, aby procesor rozpoczął wykonywanie kodu od pierwszej pozycji instrukcji

Resetowanie może nastąpić w wyniku:

– zewnętrznego resetu przez MCLR (Master Clear) sprowadzonego do niskiego stanu logicznego
– zresetowania po włączeniu zasilania
– resetu przez przepełnienie timera watchdoga
– zresetowania w wyniku obniżenia lub przerwania zasilania (Brown-out)

Przeprowadzenie resetu może być używane, jako ostatnia deska ratunku w celu odzyskania w niektórych programach po katastrofalnych zdarzeniach w czasie wykonywania programu, ale wszystkie aktualne dane zostaną utracone

Jednostka centralna – CPU

Procesor pobiera instrukcje z pamięci, dekoduje je i przekazuje do jednostki ALU w celu wykonania.

Jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) odpowiada za dodawanie, odejmowanie, przesuwanie i wykonywanie operacji logicznych

ALU działa w połączeniu z:
– rejestrem ogólnego przeznaczenia o nazwie rejestr W
– rejestrem f, który może być dowolną lokalizacją w pamięci danych
– literałami osadzonymi w kodzie instrukcji
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.