Dlaczego rezystor zakończeniowy w magistrali CAN wynosi 120Ω?

Dlaczego rezystor zakończeniowy w magistrali CAN wynosi 120Ω?

r_211_26_5
Rezystor 120Ω pojawił się w wyniku rozważenia teorii linii transmisyjnych w fizyce.
Teoria ta bierze pod uwagę długość przewodów magistrali.
Długość określa się na podstawie długości fal.
Rezystory zakończeniowe zapobiegają odbiciom sygnału powodującym zakłócenia.
Wszystkie urządzenia w sieci muszą być zgodne z impedancją magistrali.
Kiedy magistral CAN ma 60Ω (co oznacza dwa rezystory 120Ω równolegle, jak pokazano na rys. 1), magistrala może absorbować całą energię dla maksymalnej wydajności systemu.

##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.