Do czego Bluetooth używa identyfikatora UUID (Universally Unique Identifiers)?

Do czego Bluetooth używa identyfikatora UUID (Universally Unique Identifiers)?
Bluetooth używa uniwersalnych unikalnych identyfikatorów (UUID) do wielu rzeczy, w tym usług i właściwości.
Tabela 1Tabela 2
Usługi Bluetooth, które zostały zatwierdzone przez Bluetooth Special Interest Group, mają przypisane 16-bitowe identyfikatory UUID.
Wszystkie inne usługi i cechy muszą korzystać ze 128-bitowych identyfikatorów UUID, które można wygenerować za pomocą narzędzi takich jak uuidgen, jak pokazano poniżej:

$ uuidgen
437121E5-A6F0-43F9-8F8F-4AB73D6CC3EB

Najczęściej będziemy na portalu używać 16-bitowych identyfikatorów UUID.
Technicznie łamiemy zasady, ale dla nas o wiele łatwiej jest wpisać DCF8 niż 391CDCF8-4BD4-4507-BE23-B57DFD1F870B.
Lista oficjalnie zatwierdzonych 16-bitowych zakresów UUID znajduje się w tabeli 1.
W przykładach z diodami LED ponownie wykorzystujemy usługę SmartBotics dla ich żarówki RoboSmart.
W przykładach przycisków ponownie wykorzystaliśmy prostą usługę Texas Instruments’ Simple Key Service z Sensor Tag.
Dla przykładów termometrów tworzymy 16-bitowe UUID.
Identyfikatory UUID można ponownie wykorzystać, jeśli istniejące usługi i cechy spełniają Twoje potrzeby.
Jeśli tworzysz własne usługi, użyj 128-bitowych identyfikatorów UUID.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę programistów Bluetooth.
Przykładowa usługa
Podsumowując, spójrzmy na typową przykładową usługę dla żarówki (ightbulb), jak pokazano w tabeli 2 i zilustrowano na rys. 1.
r_203_23_2
Jest to część definicji usługi reklamowanej przez RoboSmart dla żarówki Light Bulb.
Jak widać, mimo że nie jest to oficjalnie zatwierdzona definicja usługi, podobnie jak wielu innych producentów, RoboSmart używa 16-bitowych identyfikatorów UUID.
Jest to część definicji usługi reklamowanej przez RoboSmart dla żarówki Light Bulb (patrz rysunek 1).
Autor: Jim Hathaway

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.