Do czego służy filtr akceptacji (ang. acceptance filter) w magistralach CAN (Controller Area Network)

Do czego służy filtr akceptacji (ang. acceptance filter) w magistralach CAN (Controller Area Network)
Filtr akceptacji w implementacjach kontrolera CAN służy do wybierania danych CAN i zdalnych ramek, które są odbierane w zależności od przypisanego identyfikatora.
Większość kontrolerów CAN zapewnia sprzętowy filtr akceptacji, który filtruje dane CAN i zdalne ramki przypisane do określonego identyfikatora lub zakresu identyfikatorów.
Ustawiany przez użytkownika filtr odciąża mikrokontroler od zadania filtrowania akceptacyjnego.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.