Dwuprzewodowy czujnik temperatury

!_got
Czujnik temperatury LM35 firmy National Semiconductor jest obecnie prawie standardem branżowym i jest również szeroko stosowany w wielu aplikacjach.

Szczególną cechą tego czujnika jest fakt, że napięcie wyjściowe pokrywa się bezpośrednio z temperaturą w stopniach Celsjusza (0V = 0°C).
Nawet ujemne temperatury można zmierzyć, jeśli wyjście czujnika jest podłączone przy pomocy rezystora do ujemnego napięcia roboczego.
Wadą czujnika jest jednak to, że w standardowym obwodzie aplikacyjnym musi on być zawsze podłączony do obwodu wykrywającego za pomocą połączenia 3-przewodowego.
W przedstawionym tu obwodzie znaleziono rozwiązanie pozwalające uniknąć tej wady.
W zakresie temperatur -5 … + 40°C wystarczy również prosty (skręcony) kabel 2-żyłowy, taki jak znamy z telefonu (skrętka).
Zasadniczo dwuprzewodowy obwód pomiarowy jest zależnym od temperatury odbiornikiem prądu, pobór prądu w obwodzie zmienia się liniowo, proporcjonalnie do temperatury.
Wartości rezystorów R3 i R4 wybrano do pomiaru dla 10mV/°C.
Dla tych rezystancji oczywiście obowiązkowe są typy o tolerancji 1%, jeśli nie ma to negatywnego wpływu na dokładność pomiaru.
Zasadniczo rezystancja linii jest uwzględniana w wyniku pomiaru, przy bardzo długich liniach lub wadliwych połączeniach powoduje to zauważalne uszkodzenie, które wynosi około 1°C na rezystancję linii o wartości 5Ω.
Zwykle można pominąć ten błąd, ponieważ rezystancja linii będzie znacznie poniżej 1Ω.
Kondensator C1 blokuje interferencje o wyższej częstotliwości, aby uniknąć zakłóceń przetwarzania sygnału.
Pobór prądu w obwodzie wynosi około 2mA przy 25°C.
Źródło: National Semiconductor

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.