Jak działa magistrala SPI (Serial Peripheral Interface) do komunikacji z Arduino?

Jak działa magistrala SPI (Serial Peripheral Interface) do komunikacji z Arduino?
SPI oznacza magistralę Serial Peripheral Interface (SPI).
Jest to rodzaj magistrali szeregowej i synchronicznej. Został opracowany przez Motorolę w latach 80.
Używa trybu pełnego dupleksu, tj. dwukierunkowego przepływu danych w tym samym czasie do transmisji danych.
Do sterowania wykorzystuje również układ master-slave.
Magistrala SPI ma następujące sygnały SCLK lub SCK:
Zegar szeregowy (sygnał wyjściowy zegara z urządzenia master) MOSI: Master Output Slave Input (Sygnał wyjściowy danych z urządzenia Master do Slave) MISO: Master Input Slave Output (Sygnał wyjściowy danych z Slave do Master) SS:
Slave Select (Sygnał używany do wyboru układu/urządzenia slave)
Poniżej przedstawiono schemat blokowy pojedynczego układu master-slave.
r_201_16_2_1
Na powyższym schemacie urządzeniem master SPI jest zazwyczaj Arduino Uno.
Cyfrowy Pin 13 Uno jest używany do SCK / SCLK, Cyfrowy Pin 12 jest używany do MISO, a Cyfrowy Pin 11 jest używany do MOSI.
Możemy użyć dowolnego z pozostałych cyfrowych pinów do SS (Slave Select).
Zwykle, zgodnie z konwencją, pin cyfrowy 10 jest używany do SS w konfiguracji pojedynczego master-slave, ponieważ sąsiaduje z innymi pinami SPI.
Do tej funkcji możemy jednak użyć dowolnego cyfrowego I/O (wejścia/wyjścia).
Poniżej znajduje się przykład wielu niezależnych urządzeń slave podłączonych do urządzeń master,
r_201_16_2
Możliwe jest również posiadanie jednego sygnału SS dla wielu urządzeń slave.
W tym celu musimy ustawić obwód w tryb połączenia łańcuchowego w następujący sposób,
r_201_16_3
Wiele elementów sprzętowych wykorzystuje magistralę SPI, jako główny środek komunikacji z Arduino.
Stopniowo będziemy przybliżać te elementy i ich połączenie z Arduino.
Autor: Vincent Himpe

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.