Jak w modelowy sposób triak steruje przerzutnikiem mocowym

Jak w modelowy sposób triak steruje przerzutnikiem mocowym
Nowoczesna elektronika jest niezbędna dla każdego dużego systemu modelu kolejki i zapewnia rozwiązanie prawie każdego problemu.
Chociaż gotowe produkty są wyjątkowo drogie, sprytni hobbyści elektroniki próbują użyć minimalnej liczby elementów, aby osiągnąć optymalne wyniki przy niskich kosztach.
r_203_25_1
To podejście można wykazać za pomocą dość niezwykłego półprzewodnikowego przerzutnika mocy opisanego w niniejszym artykule.
Przerzutnik to obwód przełączający z dwoma stabilnymi stanami przełączania (przerzutnik bistabilny).
Utrzymuje swój stan wyjściowy nawet przy braku impulsu wejściowego.
Przerzutniki można łatwo zaimplementować za pomocą triaków, jeśli nie jest dostępne napięcie stałe.
Triaki są również tak niedrogie, że są często używane przez pasjonatów modeli kolejowych, jako półprzewodnikowe przełączniki mocy.
Decydującą zaletą triaków jest to, że są one dwukierunkowe, co oznacza, że można je wyzwalać zarówno w dodatnim, jak i ujemnym półcyklu poprzez przyłożenie napięcia przemiennego do elektrody bramkowej (G).
Biegunowość napięcia wyzwalającego jest, zatem nieistotna.
Możliwe jest również wyzwalanie prądem stałym.
Rysunek 1 pokazuje schemat połączeń takiego przerzutnika (flip-flop).
Magnes stały jest przymocowany do modelu pociągu, a gdy porusza się od lewej do prawej, magnes włącza i wyłącza przerzutnik za pomocą kontaktronów S1 i S2.
Aby działało to w obu kierunkach jazdy, kolejna para kontaktronów (S3 i S4) jest połączona równolegle z przełącznikami S1 i S2.
Krótkie zamknięcie kontaktronów S1 lub S3 wyzwala triak.
Sieć RC C1/R2, która działa jak przesuwnik fazowy, utrzymuje prąd wyzwalający.
Prąd przepływający przez elementy R2, C1 i elektrodę bramkową (G) osiąga maksymalną wartość, gdy napięcie na obciążeniu przechodzi przez zero.
Powoduje to, że triak jest uruchamiany na nowo dla każdego półcyklu, nawet jeśli nie ma impulsu na bramce.
Pozostaje wyzwolony, dopóki kontaktrony S2 lub S4 nie zostaną zamknięte, co spowoduje powrót do stanu blokowania.
Obciążeniem mogą być lampy żarowe w obszarze stacji (oświetlenie peronu) lub urządzenie sterowane solenoidem, takie jak szlaban (rogatka).
Dioda LED podłączona na wyjściu (z diodą prostowniczą) wskazuje stan przerzutnika.
Obwód pokazany tutaj jest przeznaczony do stosowania w modelu kolejki, ale nie ma powodu, dla którego nie mógłby zostać wykorzystany do innych zastosowań.
Kontaktrony można również zastąpić zwykłymi przyciskami.
W przypadku powszechnie stosowanego triaka TIC206D, który ma maksymalny prąd znamionowy 4A, w tym zastosowaniu nie jest wymagany radiator, chyba, że prąd obciążenia przekraczający 1A musi być dostarczany w sposób ciągły lub przez dłuższy czas.
Jeżeli impuls włączający lub wyłączający okaże się nieodpowiedni, wartość kondensatora elektrolitycznego C1 należy nieznacznie zwiększyć.
Autor: R. Edlinger

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.