Jak w prosty sposób wyjaśnić operandy przydatne w programowaniu mikrokontrolerów PIC

Jak w prosty sposób wyjaśnić operandy przydatne w programowaniu mikrokontrolerów PIC

r_210_14_3r_210_14_4
Operandy to dane przetwarzane przez operacje.
ISA (Instruction Set Architecture) definiuje typy i formaty operandów dla określonej architektury.
Na przykład w przypadku MPC823 (Motorola/Freescale PowerPC), SA-1110 (Intel StrongARM) i wielu innych architektur, ISA definiuje proste typy operandów bajtów (8 bitów), półsłów (16 bitów) i słów (32 bity).
Bardziej złożone typy danych, takie jak liczby całkowite, znaki lub zmiennoprzecinkowe, oparte są na typach prostych operandów pokazanych na rysunku 1.
ISA definiuje również formaty operandów (sposób, w jaki wyglądają dane), które może obsługiwać określona architektura, takie jak binarne, dziesiętne i szesnastkowe.
Rys. 2 pokazuje przykład ilustrujący sposób, w jaki architektura może obsługiwać różne formaty operandów.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.