Jakie może być zastosowanie wodoodpornego przełącznika łazienkowego?

Jakie może być zastosowanie wodoodpornego przełącznika łazienkowego?

 

r_211_12_1
Celem tego obwodu jest pełne bezpieczne włączanie i wyłączanie oświetlenia domowego w pomieszczeniu o bardzo dużej wilgotności.
Detektor, wpuszczany w ścianę, wykrywa zmiany pola magnetycznego spowodowane bliskością dłoni i steruje systemem przełączania zasilania AC.
W związku z tym sterowanie oświetleniem odbywa się poprzez pokrycie ścian, bez odsłoniętych urządzeń elektrycznych.

r_211_12_2
Działanie opiera się na wyspecjalizowanym układzie scalonym (IC3): QT113A firmy Quantum (firma została wykupiona przez Atmela).
Ten układ scalony generuje pulsujące pole magnetyczne, podczas gdy pojemnościowy system pomiarowy wykrywa zmiany.
Każda zmiana pola magnetycznego powoduje przełączanie jego wyjścia.
Seria filtrów pozwala uniknąć błędów, a wykrycie musi zostać potwierdzone trzy razy, zanim procesor przełączy wyjście, co pozwala uniknąć niepożądanego wyzwalania.
Układ IC3 posiada funkcję autokalibracji, która umożliwia mu dostosowanie się do zmian warunków zewnętrznych.
Praca pulsacyjna ogranicza emisje RF, a także zużycie.

Elektroda jest utworzona z kawałka pokrytej miedzią płytki PCB o wymiarach około 5 × 5 cm, z której usunięto światłoczułą folię, aby umożliwić przylutowanie przewodu w celu podłączenia go do płytki układu elektroniki.
Elektrodę należy trzymać kilka centymetrów od płytki elektroniki, w przeciwnym razie nie będzie działać; uniemożliwia to użycie dwustronnej płytki PCB z jedną stroną zawierającą elementy SMD, a drugą działającą jako elektroda.
Wartość kondensatora C1 określi czułość wykrywacza, a jego wartość będzie wymagała dostosowania w zależności od środowiska i wymaganej czułości.
Wyjście układu IC3 dostarcza oscylujący sygnał, który pozwala mu udowodnić, że działa, co oznacza, że musimy użyć małego sterownika, który zarejestruje informacje dostarczane przez detektor i obsłuży przełączanie obciążenia za pomocą optotriaka i triaka.
Do programowania mikrokontrolera dostępne jest standardowe złącze ISP.
Miniaturowy transformator umożliwia umieszczenie na płytce małego zasilacza 5V i odizolowanie obwodu od linii zasilającej AC.
Izolację między wyjściem a prądem przemiennym zapewnia optotriak, ale należy pamiętać, że jedna część obwodu jest podłączona do sieci AC.
Wszystkie elementy są typu SMD, ale nadal są wystarczająco łatwe do lutowania przy użyciu konwencjonalnej lutownicy.
Płytkę PCB można zamontować w puszce elektrycznej (np. Legrand Batibox) w łazience, na przykład za płytką.
Wszystko, co musisz zrobić, aby włączyć lub wyłączyć światło, to dotknąć tej płytki palcem.

do pobrania kod_programu mikrokontrolera ATtiny13
Autor: Ludovic Mézière

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.