Jeśli masz zestaw wartości danych, którymi chcesz zarządzać równocześnie, jaki jest najlepszy sposób ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich w kodzie Arduino?

Jeśli masz zestaw wartości danych, którymi chcesz zarządzać równocześnie, jaki jest najlepszy sposób ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich w kodzie Arduino?
A. Użyj związku
B. Użyj tablicy
C. Użyj struktury danych
D. Użyj wielu zmiennych

Odpowiedź C.

Struktura danych została zaprojektowana tak, aby umożliwić obsługę grupy wartości zmiennych, jako pojedynczego obiektu w kodach.
Ułatwia to zarządzanie danymi, z którymi musisz pracować.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.