Jeśli naciśniesz cyfrę 5 na klawiaturze na monitorze szeregowym i klikniesz przycisk „Send” (wyślij), co robi następujący kod?

Jeśli naciśniesz cyfrę 5 na klawiaturze na monitorze szeregowym i klikniesz przycisk „Send” (wyślij), co robi następujący kod?
r_911_02_5
Odpowiedź:
Wpisz kod, uruchom go, a następnie wyjaśnij swojemu najlepszemu przyjacielowi, co robi w sposób dla niego zrozumiały.
Jeśli możesz się tego nauczyć, to zrozumiesz na pewno.
Wskazówka: istnieje różnica między cyframi wpisywanymi na klawiaturze a wartościami liczbowymi.
Aby uzyskać dodatkową pomoc, wyszukaj „Tabela ASCII”.
@@

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.