Jeśli przetwornik analogowo-cyfrowy mikrokontrolera PIC…

Jeśli przetwornik analogowo-cyfrowy mikrokontrolera PIC ma dodatnie wejściowe napięcie odniesienia 2,048V i jest ustawiony jak dla konwersji 8-bitowej, oblicz rozdzielczość przetwornika ADC w miliwoltach na bit i kod wyjściowy, jeśli napięcie wejściowe wynosi 1.000V.

Odpowiedź:

Rozdzielczość = 2048/256 = 8mV na bit.

Wyjście:
(1000/2048) × 256 = 125 = 0 + 64 + 32 + 16 + 8 +4 + 0 + 1 = 0111 1101 (zapis dwójkowy).

##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.