Katalog elementów SMD

„Katalog elementów SMD” to wykaz prawie 12 000 oznaczeń kodowych elementów montowanych powierzchniowo (SMD) najbardziej znanych i najczęściej spotykanych światowych producentów półprzewodników. Wykaz ten obok oznaczenia kodowego, producenta i pełnej nazwy elementu zawiera również krótki opis charakteryzujący jego rodzaj (budowę), typ obudowy, jej rysunek oraz konwencjonalny odpowiednik, o ile taki został wskazany przez producenta. Podane informacje umożliwiają ogólne rozpoznanie wybranego elementu. Katalog będzie z pewnością przydatny dla każdego elektronika praktyka: i hobbysty, i profesjonalisty.
Tutaj katalog do pobrania

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.