Kilka praktycznych rad dotyczących stosowania języka C

Kilka praktycznych rad dotyczących stosowania języka C
Należy zachować spójność ze sposobem używania białych znaków w instrukcjach.

Należy umieścić nawiasy klamrowe we własnych wierszach.
Dzięki temu kod jest łatwiejszy do odczytania.

Wyrównaj nawiasy klamrowe, aby łatwo było znaleźć początek i koniec bloku.

Nie rozkładaj jednego instrukcji w wielu wierszach, jeśli nie ma takiej potrzeby.

Jeśli to możliwe, ogranicz instrukcje do jednej linii.

Nie zapomnij użyć ukośnika, aby kontynuować ciąg znaków w drugiej linii.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.