Kolejny układ wskaźnika uszkodzenia bezpiecznika

r_910_08_1
Obwód ten wskazuje, kiedy urządzenie działa lub kiedy przepalił się jego bezpiecznik.

Prezentowany tutaj układ jest kolejną propozycją wskaźnika o takim przeznaczeniu.
Działa na dowolnym napięciu zasilania sieciowego.
Pojedyncza dwukolorowa dioda LED (D2) z osobnymi połączeniami anodowymi wskazuje na awarię (zielony) lub awarię bezpiecznika (czerwony).
Rezystor R1 ogranicza prąd płynącego przez diodę LED do około 2mA: dioda LED jest, zatem dość jasna.
Jeśli wymagana jest wyższa jasność, wartość rezystora można zmniejszyć.
Dioda Zenera zapobiega jednoczesnemu zapaleniu się czerwonej i zielonej diody LED podczas normalnej pracy.
Przy nienaruszonym bezpieczniku diody LED działają równolegle, ale większy spadek napięcia w części obwodu czerwonej diody oznacza, że świeci tylko zielona dioda LED.
Diody ogólnego przeznaczenia D3 i D4 zapobiegają uszkodzeniu diod LED w ujemnym pół cyklu zasilania prądem przemiennym.
Jeśli obwód jest zasilany napięciem stałym, diody można usunąć.
Jeśli obwód służy do monitorowania bezpiecznika w urządzeniach zasilanych z sieci, należy pamiętać, że elementy nie są izolowane od sieci, a występujące na nich napięcia mogą być śmiertelne: nie dotykać!
Autor: S. Lenke

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.