Konfiguracja ESP8266 z serwerem MQTT (Message Queue Telemetry Transport)

Konfiguracja ESP8266 z serwerem MQTT (Message Queue Telemetry Transport)
Aby używać ESP8266, jako klienta do wysyłania danych do brokera, potrzebujesz biblioteki oferującej obsługę MQTT.
W tym celu możesz użyć biblioteki PubSubClient, którą można zainstalować tak jak inne biblioteki. Rozpoczęcie pracy z ESP8266:
r_910_31_5r_910_31_6
1. Przejdź do Sketch | Uwzględnij bibliotekę | Zarządzaj bibliotekami … w następujący sposób (fot. 1)
2. I wyszukaj bibliotekę PubSubClient i kliknij Zainstaluj jak na poniższym zrzucie ekranu (fot. 2).
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.