Który format jest poprawny do zdefiniowania funkcji w szkicu programu Arduino?

Który format jest poprawny do zdefiniowania funkcji w szkicu programu Arduino?
A. def MyFunction ()
B. function myFunction()
C. MyFunction ()
D. void MyFunction ()

Odpowiedź:
D. W języku programowania Arduino należy zdefiniować typ danych, które funkcja zwraca podczas deklarowania funkcji.
Typ danych void wskazuje, że funkcja nie zwraca wartości.

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.