Łącznik fazowy dla linii energetycznej PLC lub sieci X10

Łącznik fazowy dla linii energetycznej PLC lub sieci X10

r_209_15_3
Dopóki sieć prądu przemiennego nie przenosi zbyt dużych zakłóceń, komunikacja nośnej linii energetycznej (PLC – Power Line Carrier Communications) działa bardzo dobrze w domach z jednofazowym prądem przemiennym.
Niestety tak nie jest w przypadku instalacji 3-fazowej.
Jeśli nadajnik i odbiornik znajdują się w różnych fazach, nie mogą się komunikować.
Jedyne sprzężenie między fazami zachodzi w rzeczywistości na transformatorach firmy zasilającej, a ponieważ sygnały o wysokiej częstotliwości wykorzystywane przez nośną linii energetycznej nie mogą wyjść poza licznik energii elektrycznej użytkownika, nigdy nie docierają do punktu sprzężenia, więc sprzężenie nie ma miejsca.
W takim przypadku konieczne jest zastosowanie łącznika zamontowanego przed licznikiem *.
Taki łącznik jest bardzo łatwy do zbudowania; obwód zawiera tylko cztery kondensatory, które tworzą mostek wysokiej częstotliwości między fazami (rys. 1).
Konstrukcja jest bardzo prosta, ale ze względów bezpieczeństwa konieczne jest stosowanie kondensatorów klasy X1 przeznaczonych do pracy z sieciami 440 VAC.
Teoretycznie bezpieczniki nie są absolutnie niezbędne, ale zapewniają dodatkową ochronę w przypadku awarii kondensatora.
Płytka PCB mieści się w obudowie przeznaczonej do montażu na szynie DIN, co pozwala na zainstalowanie obwodu w dowolnej nowoczesnej skrzynce rozdzielczej.
Należy użyć obudowy typu Boss o szerokości 2 modułów BE350

Podczas podłączania do sieci prądu przemiennego należy zachować zwykłe środki ostrożności – oczywiście po wyłączeniu głównego wyłącznika!
Obwód zadziała od razu.
Jedynym problemem, który może się pojawić, jest to, że nadajnik nośnej linii zasilającej AC jest podłączony do fazy 3 w obwodzie.
Kondensator C3 ma wtedy niekorzystny wpływ na sygnały o wysokiej częstotliwości generowane przez nadajnik, ponieważ powoduje ich zwarcie.
W tej sytuacji najprostszym rozwiązaniem jest rozłączenie neutralnego połączenia łącznika, co powoduje usunięcie tego kondensatora z obwodu.
* Instalacja tego obwodu jest ograniczona dla wykwalifikowanych inżynierów elektryków.
Obwód może nie działać we wszystkich krajach lub obszarach.
Autor: Christian Tavernier

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.