Monitorowanie poufnych danych z dowolnego miejsca przy wsparciu Arduino (cz. 3/3)

Monitorowanie poufnych danych z dowolnego miejsca przy wsparciu Arduino (cz. 3/3)
Zdalne monitorowanie urządzenia
Teraz zobaczymy, jak uzyskać dostęp do danych przechowywanych w dweet.io i wyświetlić je graficznie.
W tym celu użyjemy strony internetowej o nazwie freeboard.io.
Możesz przejść tam pod następującym adresem URL http://freeboard.io/.
To jest główny ekran powitalny, na którym musisz utworzyć konto: (rys. 7)

r_211_16_7
Gdy masz już konto, możesz utworzyć nowy ekran: (rys. 8)

r_211_16_8
Gdy to zrobisz, powinieneś zostać przekierowany na podobną stronę pokazującą pusty ekran: (rys. 9)

r_211_16_9
Najpierw musimy ustawić źródło danych, co oznacza, że musimy powiedzieć Freeboard, aby pobierał dane z elementu dweet, w którym przechowujemy dane.
Dodaj nowe źródło danych i wypełnij pola, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, oczywiście, podając nazwę rzeczy, która przechowuje Twoje dane: (rys. 10)

r_211_16_10_1
Następnie u góry tablicy pojawi się źródło danych z ostatnią datą aktualizacji: (rys. 11)

r_211_16_11
Nadszedł czas, aby dodać elementy graficzne do naszego pulpitu nawigacyjnego (dashboard). (rys. 12)

r_211_16_12
Najpierw dodamy jeden dla temperatury.
Kliknij nowe okienko, co spowoduje utworzenie nowego bloku wewnątrz pulpitu nawigacyjnego:
Następnie kliknij mały znak +, aby utworzyć nowy widżet (ang. widget – Windows i gadget).
Tutaj użyjemy widgetu wskaźnika temperatury.
Wypełnij formularz tworzenia widgetu, jak na poniższym zrzucie ekranu: (rys. 13)

r_211_16_13
Powinieneś natychmiast zobaczyć wskaźnik temperatury na swoim panelu: (rys. 14)

r_211_16_14
Teraz zróbmy to samo dla wilgotności: (rys. 15)

r_211_16_15
To samo możesz zrobić dla poziomu światła otoczenia.
Masz teraz na swoim ekranie wszystkie dane z tych czujników odświeżane niemal w czasie rzeczywistym: (rys. 16)

r_211_16_16
Ostatnią rzeczą, którą musimy wstawić, jest czujnik ruchu.
Ponieważ jest to czujnik włączania/wyłączania, użyłem do tego widgetu wskaźnika: (rys. 17)

r_211_16_17
Teraz spróbuj przesunąć dłoń przed sensorem.
Powinieneś od razu zobaczyć, że wskaźnik zmienia kolor: (rys. 18)

r_211_16_18
Gratulacje, masz teraz pulpit nawigacyjny, do którego możesz uzyskać dostęp w dowolnym momencie, aby szpiegować te dane!
Tworzenie automatycznych alertów e-mail
Jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy zrobić z naszym projektem.
Szpiegowanie danych jest dobre, ale nie zawsze jesteśmy za komputerem.
Na przykład chcielibyśmy otrzymać powiadomienie e-mailem, jeśli projekt wykryje ruch.
Dweet.io proponuje tego rodzaju usługę w bardzo niskiej cenie (poniżej 1$ miesięcznie).
Aby to zrobić, musisz ustawić swoje urządzenie, jako prywatne za pomocą blokady.
Zasadniczo jest to klucz, który można uzyskać z https://dweet.io/locks.
Oto ekran, na którym możesz kupić ten klucz: (rys. 19)

r_211_16_19
Kiedy już mamy klucz, możemy faktycznie ustawić nasz alert.
Witryna dweet.io bardzo dobrze to wyjaśnia: (rys. 20)

r_211_16_20
Aby ustawić alert, po prostu przejdź do następującego adresu URL, modyfikując różne parametry za pomocą żądanych parametrów https://dweet.io/alert/youremail@
twojadomena.com/when/yourThing/dweet.motion==1?key=yourKey.
Gdy to zrobisz, automatycznie otrzymasz alert za każdym razem, gdy Twój projekt wykryje ruch, nawet, jeśli w rzeczywistości nie oglądasz danych!

Autor: Julian Gallea

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.