Ochrona przed głębokim rozładowaniem dla akumulatorów 12V

Ochrona przed głębokim rozładowaniem dla akumulatorów 12V.
r_209_19_2
Dla prądów obciążenia do 4A autor zastosował dwustabilny przekaźnik do odłączania obciążenia na akumulatorze 12V, aby uniknąć głębokiego rozładowania.
Jak możemy zapewnić tę samą funkcję przy wyższych poziomach prądu obciążenia?
Rozwiązaniem jest tutaj użycie tranzystora mocy MOSFET HEXFET z kanałem P, jako przekaźnika półprzewodnikowego do odłączania obciążenia.
Bardzo niska wartość rezystancji RDS (ON) tych urządzeń jest niewiele większa niż rezystancja styku przekaźnika.
Użyty model tranzystora to IRF4905 firmy International Rectifier.
Tranzystor IRF4905 ma rezystancję RDS (ON) 0,02Ω i może obsługiwać prąd ID (MAX) 74A.
Służy w obwodzie do przepuszczania prądu do 20A i odłączania obciążenia, gdy napięcie akumulatora spadnie poniżej zadanego progu.
Ze względów praktycznych należy upewnić się, że wszystkie kable połączeniowe między akumulatorem a obciążeniem mają wystarczające pole przekroju poprzecznego, aby wytrzymać spodziewany prąd obciążenia.
Tranzystor musi być zamontowany na odpowiednim radiatorze w celu rozproszenia mocy (około 4,5W przy 15A) wytworzonej w tranzystorze.
Prąd pobierany przez sam obwód jest rzędu 0,5mA, co jest naprawdę nieistotne w porównaniu z właściwą szybkością samorozładowania akumulatora.
Potencjometr P1 dostosowuje punkt wyzwalania opadającego poziomu napięcia dla obwodu, aby odłączyć obciążenie.
Obciążenie pozostaje odłączone nawet wtedy, gdy napięcie akumulatora ponownie wzrośnie po naładowaniu.
Przycisk S1 służy do ponownego włączenia tranzystora T1 i ponownego podłączenia obciążenia.
Upewnij się, że wszystkie nieużywane wejścia układu szesnastkowego inwertera Schmitta 40106 są połączone z masą.
Autor: Jürgen Stannieder

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.