Pamięć na strukturze półprzewodnikowej (on-chip memory)

r_202_13_3
Pamięć na strukturze półprzewodnikowej (on-chip memory)

Procesor przechodzi do pamięci, aby uzyskać to, co musi przetworzyć, ponieważ w pamięci przechowywane są wszystkie dane i instrukcje do wykonania przez system.
Platformy wbudowane mają hierarchię pamięci, zbiór różnych rodzajów pamięci, z których każda ma unikalne prędkości, rozmiary i zastosowania (patrz rysunek 1).
Część tej pamięci może być fizycznie zintegrowana z procesorem, na przykład rejestry, pamięć tylko do odczytu (ROM), niektóre typy pamięci o dostępie swobodnym (RAM) i pamięć podręczna (cache) poziomu 1.
##