Piezoelektryczne czujniki stukowe w silnikach benzynowych

Piezoelektryczne czujniki stukowe w silnikach benzynowych
r_207_07_1r_207_07_2

Zastosowanie
Jeśli chodzi o ich zasadę działania, czujniki stukowe są w zasadzie czujnikami drgań i nadają się do wykrywania strukturalnych oscylacji akustycznych.
Występują one w efekcie „stukanie”, na przykład, w silnikach benzynowych, gdy zachodzi niekontrolowane spalanie.
Są one przetwarzane przez czujnik spalania stukowego na sygnały elektryczne (rys. 1) i przekazywane do układu sterowania Motronic, która przeciwdziała stukaniu silnika poprzez regulację kąta zapłonu.
Konstrukcja i zasada działania
Ze względu na swoją bezwładność masa (rys. 2, poz. 2) wzbudzona przez dane oscylacje lub wibracje wywiera siłę ściskającą na toroidalny element piezoceramiczny (1) z tą samą częstotliwością, co oscylacja wzbudzenia.
Siły te wpływają na przenoszenie ładunku w elemencie ceramicznym.
Napięcie elektryczne jest wytwarzane między górną i dolną częścią elementu ceramicznego, które jest odbierane przez podkładki kontaktowe (5) i przetwarzane w układzie sterowania Motronic firmy Bosch.
Montaż
W silnikach czterocylindrowych wystarczy jeden czujnik stukowy, aby zarejestrować sygnały stukowe dla wszystkich cylindrów.
Silniki z większą liczbą cylindrów wymagają dwóch lub więcej czujników stukania.
Punkt instalacji czujnika spalania stukowego w silniku jest tak dobrany, aby można było niezawodnie wykryć stuk z każdego cylindra.
Czujnik jest zwykle przykręcony z boku bloku silnika.
Musi istnieć możliwość wprowadzenia wygenerowanych sygnałów (drgań powstających w wyniku nierównej struktury) bez rezonansu do czujnika stukowego z punktu pomiarowego na bloku silnika.
W tym celu wymagane jest stałe połączenie śrubowe spełniające następujące wymagania:
Śruby montażowe należy dokręcić z określonym momentem obrotowym
Powierzchnia styku i otwór w bloku silnika muszą spełniać określone wymagania jakościowe
Nie można stosować żadnych podkładek
Źródło: Materiały szkoleniowe firmy Bosch

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.