Podaj funkcję następujących rejestrów w mikrokontrolerze PIC16F877: 02h, 03h, 09h, 89h, 20h.

Podaj funkcję następujących rejestrów w mikrokontrolerze PIC16F877: 02h, 03h, 09h, 89h, 20h.
Odpowiedź:
02 = Młodszy bajt licznika programu.
03 = Rejestr stanu.
09 = Rejestr danych portu E.
89 = Rejestr kierunku danych portu E.
20 = Rejestr 1 ogólnego przeznaczenia.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.