Połączenie konstrukcji ogniwa z efektem fotowoltaicznym

Połączenie konstrukcji ogniwa z efektem fotowoltaicznym

r_211_13_3
Pamiętaj:
Wyrażenie efekt fotowoltaiczny opisuje zdolność ogniw słonecznych do wytwarzania napięcia i prądu pod wpływem światła słonecznego.
Oto szczegółowe omówienie, w jaki sposób konstrukcja komórki na to pozwala (sprawdź rysunek 1, aby zobaczyć, jak elektrony poruszają się przez złącze PN):

Energia fotonów światła słonecznego wzbudza elektrony znajdujące się na ogniwie słonecznym typu N, dając im potencjał (napięcie) do poruszania się.
Gdy ogniwa słoneczne są podłączone do obciążenia, wzbudzone elektrony zaczynają przemieszczać się (przepływ prądu) z typu N do typu P, wykonując po drodze użyteczną pracę.

Elektrony trafiają do komórki typu P i łączą się z dziurami elektronowymi.
Ponieważ światło słoneczne nadal uderza w komórkę i więcej elektronów jest wysyłanych przez obwód, elektrony są zmuszane z typu P z powrotem do typu N przez złącze PN, aby kontynuować proces.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.