Pralka automatyczna – budowa i zasada działania (cz.1)

Przedstawiony w artykule opis nie odnosi się do konkretnego
modelu czy producenta, lecz przedstawia samą zasadę
działania pralki automatycznej od momentu włożenia bielizny
do pralki do zakończenia procesu prania odwirowaniem bielizny.
Ze względu na rozwiązania różnych producentów proces
ten może przebiegać w różnych przedziałach czasowych, może
być wzbogacany, lecz zasada pozostaje ta sama. Opisy różnych
wariantów oprogramowania, podobieństwa i różnice,

wpływ na czas procesu prania, zużycie energii elektrycznej
znajdą się w dalszych rozdziałach publikacji.

plik pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.