Programowanie mikrokontrolerów AVR – co się naprawdę dzieje?

Programowanie mikrokontrolerów AVR – co się naprawdę dzieje?
Mikrokontrolery AVR mogą zapisywać program we własnej przestrzeni pamięci flash.
Wszystkie mikrokontrolery z serii ATmega są skonfigurowane w taki sposób, że po ich zresetowaniu zaczynają nasłuchiwać danych w liniach SPI i przy odpowiednich instrukcjach mogą się programować.
Programator flash działa poprzez sprowadzenie do masy linii RESET, co zatrzymuje procesor i sygnalizuje AVR rozpoczęcie słuchania na szynie SPI.
Następnie programator przesyła instrukcje programowania przez magistralę SPI.
Po każdej instrukcji lub sekcji kodu AVR zapisuje odebrane dane do pamięci flash.
Niektóre małe mikroukłady AVR przesyłają dane programu do pamięci co kilka bajtów, co może być wolne.
Większe i nowsze układy przechowują przychodzące dane w tymczasowej pamięci strony, a następnie zapisują je wszystkie naraz, co jest znacznie, znacznie szybsze.
Po zakończeniu programowania możesz ponownie odczytać dane z pamięci programu Flash AVR, aby ponownie sprawdzić, czy jest wszystko poprawne.
Polecenie v flag dla AVRDUDE wykona to za Ciebie.
Autor: Jerry O’Keefe

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.