Prosta sztuczka optymalizuje sterowanie AC wykorzystujące tranzystory MOSFET

Prosta sztuczka optymalizuje sterowanie AC wykorzystujące tranzystory MOSFET

r_209_14_1
Zwłaszcza przy niskich napięciach triaki są zwykle używane, jako elementy sterujące dla napięć przemiennych.
Wadą, jak to często bywa, jest rozpraszanie mocy w elemencie sterującym, co jest dość oczywiste dla prądów większych niż 1A.
W takich przypadkach konieczne jest zastosowanie radiatora do triaka.
Chcąc np. sterować jasnością lampy halogenowej za pomocą takiego układu, spadek napięcia na triaku skutkuje również znacznym zmniejszeniem maksymalnej jasności lampy.
Tej wady można uniknąć, stosując dwa tranzystory MOSFET w elemencie sterującym zamiast triaka.
Sztuczka polega na tym, aby połączyć dwa tranzystory MOSFET szeregowo o przeciwnej polaryzacji, z bramkami podłączonymi równolegle do obwodu sterującego.
Połączenie dwóch przewodów bramki reprezentuje wirtualną masę obwodu, która stanowi odniesienie dla wszystkich innych potencjałów.
Tranzystory MOSFET, takie jak 20N03 firmy On Semiconductor (www.on-semi.com) z RDS(ON) 0,035Ω, mogą być używane w tym obwodzie do sterowania lampą halogenową o mocy 50W bez dodatkowego radiatora.
Utrata jasności jest pomijalna, ponieważ spadek napięcia wynosi tylko (0,035Ω × 4,2A) = 0,147V.
Oczywiście nie musisz koniecznie używać tranzystora 20N03; w zasadzie można zastosować dowolny n-kanałowy tranzystor MOSFET z niskim napięciem bramki (najlepiej „logiczny FET”).
Inną zaletą tego obwodu jest sterowanie bramki o „zerowym zasilaniu”, w przeciwieństwie do triaków, które wymagają prądu sterującego 10mA lub więcej.
Oznacza to, że jako kontroler można użyć dowolnego mikrokontrolera, bramki TTL lub układu scalonego timera 555.
Autor: Maury Schaumont

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.