Prosty układ do sterowania zestawem świateł tylnych/hamowania w samochodzie

Prosty układ do sterowania zestawem świateł tylnych/hamowania w samochodzie
r_206_27_1
Obwód prądu stałego 12V, zasilany bateryjne
Wyjaśnienie działania
Obwód ten został zaprojektowany na zamówienie do sterowania zestawem świateł utworzonego przez kilka diod LED, które można zamontować w pojeździe, jako światło tylne i światło hamowania.
Gdy przełącznik SW1 jest włączony, klaster świeci się przy średniej jasności.
Gdy uruchomione są hamulce, SW2 zostanie zamknięte, a klaster będzie świecił z maksymalną jasnością.
Te dwa poziomy jasności zestawu świateł są uzyskiwane przez sterowanie źródłem prądu stałego utworzonego przez tranzystory Q1 i Q2.
Dwa stałe poziomy prądu są ustalane przez wartości rezystorów R2 i R3.
Wykaz elementów:
Rezystor R1: 10K 1/4W
Rezystor R2: 33R 1/4W (patrz uwagi)
Rezystor R3: 15R 1/4W Rezystor (patrz uwagi)
Dioda: D1 1N5819 40V 1A Dioda Schottky’ego (patrz uwagi)
Diody LED D2-D13 Wysoka jasność, wysoka wydajność diod czerwonych (patrz uwagi)
Q1 BC547 45V 100mA Tranzystor NPN
Q2 BC337 45V 800mA Tranzystor NPN
SW1 SPST Wyłącznik światła tylnego
SW2 SPST Wyłącznik światła hamowania

Uwagi:
Klaster może być utworzony z maksymalnie 12 diod LED, jak pokazano na schemacie połączeń.
Typowe zestawy świateł zwykle zawierają od 5 do 10 diod LED.
Stosując wartości pokazane powyżej, prąd czuwania wynosił 1mA; SW1 włączony = 20mA, SW2 włączony = 60mA.
Stałą wartość prądu wyjściowego można zmienić, zmieniając rezystory R2 i/lub R3.
Wzór jest następujący: R = 0,6/I (w amperach).
Należy pamiętać, że prąd podczas hamowania (brake current) jest uzyskiwany przez równoległe wartości rezystorów R2 i R3.
Używaj czerwonych diod LED o wysokiej jasności i wysokiej wydajności o odpowiednim rozmiarze i zmieniaj wartości rezystorów R2 i R3, aby dostosować je do bezwzględnych maksymalnych wartości znamionowych diod LED.
Zamiast diody 1N5819 można zastosować dowolną diodę Schottky’ego: model BAT46 będzie bardzo dobrym wyborem.
Autor: Sam Mollet