Protokół 1-Wire od innej strony

Protokół 1-Wire od innej strony
Dzięki magistrali 1-Wire wszystko jest przesyłane do pojedynczego przewodu DQ (Data Quality).
Mamy jednak również przewody masy i VCC.
W trybie czuwania linia danych DQ (Data Quality) jest przyjmowana, jako wysoka logicznie z rezystorem podciągającym.
Urządzenie Master (kontroler) może teraz wysłać impuls resetowania w celu zainicjowania komunikacji z urządzeniami Slave, aby następnie wysyłać polecenia lub odbierać dane.
Obaj partnerzy mogą ładować dane do magistrali.
Bit 0 jest reprezentowany przez 15µs spowolnienie niskiego logicznie impulsu i kolejny, 45µs – czas trwania stanu logicznie wysokiego.
Dla kontrastu 1 bit jest symbolizowany przez niski impuls o czasie trwania 60µs.
Pomiędzy poszczególnymi bitami występuje stan spoczynku, podczas którego linia danych jest przyjmowana, jako wysoką logicznie przez podciąganie.
Urządzenie Master zawsze wysyła Reset, po którym następuje jedno lub więcej poleceń.
Układ czujnika reaguje następnie na oczekiwane dane.
Jeśli dokładnie przestudiujesz dane katalogowe chipów, znajdziesz tam informacje nie tylko o ogólnym protokole magistrali, ale także niezliczone polecenia i skład powtarzanej struktury danych.
Sprawy stają się jeszcze bardziej złożone, ponieważ do tej samej magistrali można podłączyć wiele urządzeń Slave.
Trudno sobie wyobrazić, ile pracy zajmie samemu zaprogramowanie tego wszystkiego.
Zawsze można skorzystać z gotowego kodu.
Autor: Burkhard Kainka

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.