Przełączalna ładowarka akumulatorów litowo-jonowych

Przełączalna ładowarka akumulatorów litowo-jonowych
r_207_06_1

Coraz więcej akumulatorów litowo-jonowych stosuje się we wszystkich urządzeniach.
Wymagają one ładowarki, a do tego układ MAX745 jest idealny.

Zapewnia wszystkie funkcje niezbędne do ładowania takich akumulatorów lub ich pakietów.
Zapewnia regulowany prąd ładowania do 4A bez nagrzewania się i regulowane napięcie z całkowitym błędem na zaciskach akumulatora tylko ± 0,75%.
Wykorzystuje tanie, 1% rezystory do ustawienia napięcia wyjściowego oraz niedrogi n-kanałowy tranzystor MOSFET, jako przełącznik zasilania.
Układ MAX745 reguluje wartość zadaną napięcia i prąd ładowania za pomocą dwóch pętli, które współpracują ze sobą, aby płynnie przechodzić między regulacją napięcia i prądu.
Limit regulacji napięcia akumulatora na ogniwo ustawia się między 4,0V a 4,4V przy użyciu standardowych rezystorów 1%, a następnie liczbę ogniw ustawia się od 1 do 4 za pomocą połączenia pinów zworą (ang. strapping).
Całkowity błąd napięcia wyjściowego jest mniejszy niż ± 0,75%.
Ładowarka jest dostępna, jako zestaw ewaluacyjny, który jest zmontowaną i przetestowaną płytką drukowaną, która implementuje obniżający (step-down), przełączany zasilacz przeznaczony do ładowania akumulatorów litowo-jonowych (Li-ion).
Napięcie wyjściowe można ustawić dla jednego do czterech ogniw.
Napięcie ogniwa można ustawić w zakresie od 4,0V do 4,4V.
Akumulator litowo-jonowy jest podłączony między BATT a GND (BATT jest dodatni, GND jest ujemny).
Akumulator można podłączyć przy wyłączonej ładowarce bez powodowania uszkodzeń lub można go podłączyć po podłączeniu zasilania.
Napięcie ładowania zależy od potencjału na złączu R3-R9.
Zastąpienie tych rezystorów potencjometrem wielozwojowym umożliwia bardzo dokładne ustawienie napięcia.
Prąd ładowania wybiera się zworką JP3.
Tutaj również wielozwojowy potencjometr zastępujący R5 i R8 umożliwia dokładniejsze ustawienie.
Liczbę ogniw, a tym samym napięcie ładowania, ustawia się zworkami JP1 i JP2: oba do masy dla jednego ogniwa, tylko JP2 do VL dla dwóch ogniw, tylko JP1 do VL dla trzech ogniw, oba do VL dla czterech ogniw.
Przełącznik S1 można zastąpić rezystorem o ujemnym współczynniku temperaturowym (NTC).
Gdy napięcie na pinie THM spadnie poniżej 2,1V, obwód jest automatycznie wyłączany; gdy napięcie osiągnie ponownie 2,3V, obwód zostaje ponownie włączony.
Tranzystor T1 jest n-kanałowym tranzystorem FET, którego napięcie bramki pomocniczej pochodzi z kondensatora C7.
Dioda D1 jest diodą gaszącą (ang. freewheeling) w przypadku odcięcia tranzystora T1.
Kiedy tak się dzieje, dioda jest bocznikowana przez tranzystor T2 (który jest włączony) w celu poprawy wydajności.
Wynika to z faktu, że spadek na diodzie wynosi 0,3–0,4V, podczas gdy na tranzystorze w stanie przewodzącym wynosi tylko 0,1V.
Trzy diody Schottky’ego to szybkie typy 3A, 40 V firmy Motorola.
Tranzystory FET mogą być częścią podwójnego tranzystora FET firmy International Rectifier.
W przypadku zastosowania dyskretnych rozwiązań, z uwagi na częstotliwość przełączania 300kHz, nie wolno stosować typów o wysokiej pojemności wejściowej: do sterowania bramkami dostępny jest prąd o wartości około 20mA.
IRF7303 ma parametry: 30V, 5A, 0,05Ω i 520pF.
Źródło: Materiały firmy Maxim

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.