Przydatne wskazówki w języku C dla inżynierów sprzętu komputerowego (cz. 3/10)

Tip # 3 – Użyj odpowiedniej instrukcji warunkowej dla zadania
Czas realizacji programu może w dużym stopniu zależeć od rodzaju struktury warunkowej wybranej do podejmowania decyzji oprócz czytelności kodu.
Wielu inżynierów sprzętu zna stosowanie prostej instrukcji if; jednak czasami nie zdają oni sobie sprawy, że jeśli pierwszy warunek nie jest poprawny, można użyć instrukcji else lub else if.
listing_1
Może to zaoszczędzić czas procesora, ponieważ nie trzeba oceniać innej instrukcji warunkowej. Przykład tego można zobaczyć w listingu 1.
W kodzie „przed” (w którym użyto tylko instrukcje if), jeśli Var jest równy jeden, to program nadal sprawdza, czy Var jest równy zero; jednak w kodzie zmodyfikowanym, który używa instrukcji else, tylko pierwsza instrukcja jest oceniana, a następnie kod przesuwa się, oszczędzając w ten sposób cykle zegara i czyniąc kod bardziej przejrzystym.
Instrukcje if/else, if/else mogą nie zawsze być odpowiednie.
Jeśli istnieje wiele możliwych warunków, które muszą zostać spełnione, instrukcja switch może być bardziej odpowiednia.

 

 

listing_2

Umożliwia to procesorowi ocenę instrukcji, a następnie wybranie z listy odpowiedzi tego, co powinien zrobić, zamiast ciągłej oceny szeregu warunków. Przykład można zobaczyć w listingu 2, który odpowiada temu samemu typowi przykładu pokazanemu w listingu 1.
Morał tej historii polega po prostu na tym, aby mając alternatywne opcje instrukcji warunkowej wybrać najbardziej odpowiednią dla danego zadania.
Ułatwi to zrozumienie przepływu programu przez uczynienie struktury prostą i może „wycisnąć” dodatkowe cykle zegara z procesora. 

pełny materiał w pliku

Przydatne wskazówki w języku C dla inżynierów sprzętu komputerowego (cz. 1/10)

Przydatne wskazówki w języku C dla inżynierów sprzętu komputerowego (cz. 2/10)

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.