Przydatne zastosowanie wtórnika napięcia na wzmacniaczu operacyjnym

29_got
Jak powiedziano, dowolna liczba podzielona przez nieskończoność jest równa zero, więc wartość rezystora R1 w tym przypadku jest nieistotna.

Równie dobrze może to być kawałek drutu.
(Matematycy mogą martwić się konsekwencją 0/0 w naszej formule, ale na szczęście nawet kawałek drutu ma pewien opór, więc problem się nie pojawia!)
Powstały obwód pokazano na rys. 1
Napięcie wyjściowe zostanie skopiowane z napięcia wejściowego.
Może to nie wydawać się bardzo przydatne, ale pamiętać należy, że impedancja wejściowa jest bardzo wysoka, a impedancja wyjściowa jest znacznie niższa – innymi słowy, niewielka ilość prądu na wejściu może powodować znaczny prąd z wyjścia.
Obwód jest zatem użyteczny jako bufor sygnału.
Na przykład możesz mieć starszy woltomierz analogowy z tyłu szafki. Jest to dość tani miernik, a jego wewnętrzny opór jest dość niski.
Dlatego gdy próbuje się odczytać napięcie w czułym obwodzie, miernik pobiera tak dużo prądu z obwodu, że odczyt jest znacznie niższy niż oczekiwano.
Jest to powszechny problem – mierniki wpływające na obwód, który próbuje się pomierzyć.
Rozwiązaniem jest zbudowanie wtórnika napięcia.
Wejście twojego wtórnika napięcia prawie nie wymaga prądu (ma bardzo wysoką impedancję wejściową), ale może dostarczyć więcej niż wystarczającą ilość prądu do obsługi taniego miernika.
Ten wtórnik kopiuje mierzone napięcie z wielką dokładnością i przekazuje to napięcie do twojego miernika.
Autor: Max Horsey

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.