Przykłady konwerterów napięcia na jednym tranzystorze

Przykłady konwerterów napięcia na jednym tranzystorze

r_208_06_1
Rozebranie lampy zasilanej energią słoneczną ujawniło obwód konwertera napięcia z pojedynczym tranzystorem, który umożliwiał sterowanie diodą LED z ogniwa 1,2V.
Rysunek 1 przedstawia obwód (z niewielkimi modyfikacjami).
Obwód oscyluje z częstotliwością około 500kHz i przy napięciu ogniwa 1,4V pobiera 11mA z odpowiednio jasną diodą LED.
Obwód działa do napięcia zasilania 0,8V.
Oscyloskop zgodnie z oczekiwaniami pokazuje napięcie 3Vpp na diodzie LED.
Cewka po lewej stronie i kondensator tworzą szeregowy obwód rezonansowy, wzbudzany przez kolektor tranzystora, który zmienia się okresowo między przewodzeniem i blokowaniem.
Kiedy tranzystor jest wyłączony, górna cewka zrzuca zmagazynowaną energię, tak że napięcie na kolektorze wzrasta do około dwukrotności napięcia ogniwa.
Na kondensatorze w obwodzie rezonansowym zmierzono sinusoidalne napięcie 35Vpp (!).
Za pomocą dwukanałowego oscyloskopu pokazano zależności fazowe:
obwód rezonansowy przesuwa fazę o około 90 stopni.
Rezystor bazy sprzężony z pojemnością bazy i pojemnością Millera tranzystora dodaje dalsze przesunięcie fazowe.

Wzrost napięcia uzyskany za pomocą szeregowego obwodu rezonansowego można wykorzystać do wykonania dwubiegunowego konwertera napięcia, np. do zasilania wzmacniaczy operacyjnych (patrz rysunki 1a i 1b).
Dwa kondensatory elektrolityczne i dwie diody prostują napięcie.
Obwód może dostarczyć różnicę napięcia 9V przy prądzie 0,2mA, co jest wystarczające dla wzmacniacza operacyjnego małej mocy.
Autor: Burkhard Kainka

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.