Przyspieszenie podciągania (pull-up)

r_911_06_1r_911_06_2r_911_06_3
Systemy takie, jak SMBus lub I2C™ wykorzystują standardowy rezystor pull-up do podnoszenia poziomów sygnału na dodatnią szynę zasilającą (zwykle 5V).

Magistrala pracuje na poziomie nisko logicznym, ponieważ podłączone do niej urządzenie ciągnie sygnał do zera przez wyjście typu otwarty kolektor.
Powszechnie znanym problemem jest to, że wyjście to może pobierać znacznie większy prąd, niż może to skompensować rezystor podciągający.
Powoduje to strome zbocze opadające, ale znacznie bardziej stopniowo narastające zbocze impulsu, której przejście dodatkowo nie jest liniowe, lecz wykładnicze.
Wpływa to niekorzystnie na współczynnik wypełnienia sygnałów, a także zmniejsza prędkość magistrali.
Firma Linear Technology udostępnia układ scalony (typ LTC1694), który zastępuje tradycyjny rezystor pull-up, który może wytwarzać prąd zależny od zmian poziomu zachodzących w szynie.
Kiedy ten poziom wzrasta, układ IC daje prąd 2,2mA, ale gdy spada, prąd wynosi tylko 275μA.
Ponieważ układ scalony zawiera dwa obwody do wymiany obu rezystorów pull-up, możliwe jest wykrycie, kiedy magistrala znajduje się w trybie spoczynku (oba podciągnięcia są wysokie logicznie).
W takim przypadku prąd jest jeszcze bardziej redukowany: do poziomu 100μA.
Układ scalony jest przeznaczony dla częstotliwości szyny I2C wynoszącej 100kHz.
Wersje 400kHz i ostatnio wprowadzone wersje 3,4 MHz nie są obsługiwane.
Układ IC znajduje się w obudowie SOT-23.
Charakterystyka pokazuje różnicę krawędzi zbocza narastającego za pomocą standardowego rezystora i wynikającą z zastosowania układu scalonego.
Autora: K.S.M. Walraven

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.