Rodzaje szczotkowych silników

Rodzaje szczotkowych silników
Silniki szczotkowe występują w trzech odmianach, a różnice między nimi zależą od sposobu, w jaki silnik generuje swoje pole magnetyczne.
Jeśli pole jest generowane przez magnes stały, silnik nazywany jest silnikiem prądu stałego z magnesami trwałymi (PMDC – Permanent Magnet DC).

r_211_12_3
Pozostałe dwa typy silników szczotkowych wytwarzają pola magnetyczne za pomocą elektromagnesów.
Jak wiemy, elektromagnes składa się z cewki drutu owiniętego wokół żelaznego rdzenia.
Te cewki drutu nazywane są uzwojeniami wzbudzające lub cewkami magneśnicy.
Pole magnetyczne wytwarzane przez uzwojenie wzbudzające jest proporcjonalne do przepływającego przez nie prądu.
Silniki prądu stałego z magnesami trwałymi (PMDC)
Silniki PMDC to najpopularniejsze silniki szczotkowe.
Dzięki magnesom trwałym pole magnetyczne jest niezawodnie stałe.
Oznacza to, że KV (K z indeksem V), stosunek prędkości do napięcia, jest stały.
Rysunek 1 przedstawia strukturę szczotkowego silnika prądu stałego.
Jedną z wad tych silników jest to, że magnesy trwałe z czasem tracą swoje namagnesowanie.
Oznacza to, że silnik stopniowo wytwarza mniejszy moment obrotowy i mniejszą prędkość.
Demagnetyzacja przyspiesza, gdy twornik jest sterowany dużymi prądami rozruchowymi.
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.