Rodzina układów cyfrowych bramki AND 7409 – schemat funkcjonalny, parametry

Rodzina układów cyfrowych bramki AND 7409 – schemat funkcjonalny, parametry

W pliku poniżej oprócz schematów, parametrów, wykazu całej rodziny układów z serii NAND 7400
podano rysunki obudów, skróty użyte w tabelach pod rysunkami. w tabelach z wykazami oraz
objaśnienia użyte na rysunkach symboli logicznych.

plik pdf

Słowa kluczowe:

Seria: Technologia:

ABT – Advanced BiCMOS Technology

AC/ACT – Advanced CMOS Logic

AHC/AHCT – Advanced High-Speed CMOS Logic

ALS – Advanced Low-Power Schottky Logic

ALVC – Advanced Low-Voltage CMOS Technology

ALVT – Advanced Low-Voltage BiCMOS Technology

AS – Advanced Schottky Logic

BCT – BiCMOS Bus-Interface Technology

C – CMOS Logic

F – Fast Logic

HC/HCT – High-Speed CMOS Logic

LS – Low-Power Schottky Logic

LV – Low-Voltage CMOS Technology

LVC – Low-Voltage CMOS Technology

LVT – Low-Voltage BiCMOS Technology

S – Schottky Logic

74xx – Normal Logic

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.