Rodzina układów cyfrowych drivera 7434 – schemat funkcjonalny, parametry

W pliku poniżej oprócz schematów, parametrów, wykazu całej rodziny układów
z serii NAND 7400 podano rysunki obudów,
skróty użyte w tabelach pod rysunkami,
w tabelach z wykazami oraz objaśnienia

plik pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.