Rodzina układów cyfrowych NAND 7412 – schemat funkcjonalny, parametry

W pliku poniżej oprócz schematów, parametrów, wykazu całej rodziny układów z serii NAND 7400
podano rysunki obudów, skróty użyte w tabelach pod rysunkami, w tabelach z wykazami oraz
objaśnienia użyte na rysunkach symboli logicznych.

plik pdf

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.