Rozważ następujący program w języku C…

Rozważ następujący program w języku C…

#include
int main(void)
{
     int x, y;
     x = 10;
     y = 5;             /* line 7 */
     y = x + y;     /* line 8 */
     x = x*y;       /* line 9 */
    printf(“%d %d\n”, x, y);
    return 0;
}
Jaki jest stan programu po linii 7? Linii 8? Linii 9?

Odpowiedź:

Po linii 7, x is 10 and b is 5.
Po linii 8, x is 10 and y is 15.
Po linii 9, x is 150 and y is 15.

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.