Skuteczne zabezpieczenie nadnapięciowe

r_911_05_2r_911_05_3
Obwody elektroniczne nie mogą nigdy pracować z nadmiernym napięciem zasilania.

Takiej sytuacji można zapobiec za pomocą obwodu zabezpieczającego pokazanego na schemacie.
Jeśli prąd przez układ scalony staje się nadmierny lub przegrzewa się układ scalony, uruchamiany jest zewnętrzny prostownik krzemowy sterowany (tyrystor) Th1, w wyniku, czego następuje zwarcie napięcia zasilającego.
Powoduje to włączenie ograniczenia prądu w zasilaczu lub przepalenie odpowiedniego bezpiecznika w zasilaczu.
Niezależnie od tego zasilany obwód jest chroniony.
Na schemacie zabezpieczenie przeciwprzepięciowe działa, gdy napięcie zasilania przekracza 5V, ale można je ustawić w dowolnym miejscu między 3,3V a 9V.
Potencjał dzielnika R1-R2 zmniejsza napięcie zasilania do 1,19V (nominalnie) na pinie ADJ (ust) IC1.
Dopóki poziom na tym pinie wynosi ≤ 1,14V, IC1 pozostaje w trybie gotowości i pobiera prąd około 70μA.
Gdy potencjał na pinie 5 wzrośnie powyżej 1,19V (maksymalnie 1,24V), układ IC1 pobiera prąd do 17A, aby obniżyć napięcie zasilania – sygnał /FLAG (w negacji) jest następnie uruchamiany.
Jeśli w tej sytuacji zostanie przekroczony prąd szczytowy 17A lub temperatura obudowy układu scalonego wzrośnie powyżej 165° C, lub gdy wewnętrzny tranzystor bocznikowy ulegnie nasyceniu, zewnętrzny tyrystor zostanie wyzwolony poprzez pin 4 (SCR).
Chroni to sam układ scalony i zapewnia, że przepięcie jest zanegowane.
Dane znamionowe tyrystora musi oczywiście być zgodne z mocą zasilacza.
W tej sytuacji układ IC1 zwiera wewnętrzny tranzystor bocznikowy, aby zminimalizować wewnętrzne rozproszenie.
Układ UCC3908 jest dostępny w trzech różnych obudowach.
W sytuacjach, w których przez długi czas płyną duże prądy zasilające, zalecana jest wersja z obudową TO-220 (w razie potrzeby z radiatorem).
Gdy prąd obciążenia nie jest duży, można użyć wersji SO-8.
W takiej sytuacji może być nawet możliwe pominięcie tyrystora, ale przewidywana maksymalna temperatura musi być wtedy obliczona bardzo ostrożnie.
Więcej informacji: http://www.unitrode.com
Autor: G. Kleine

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.