Sprytny przełącznik dotykowy

43_ got_1

Wyjście przyjmuje stan logicznie wysoki, gdy styki zostają zwarte (np. palcem),
a wejście Enable (Włącz) znajduje się w wysokim stanie logicznym.

Autor: Anant Kamath

 

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.