Sterowanie światłem migającym

42_got_2

Dioda LED miga z częstotliwością 1-2Hz, gdy sygnał Enable ma stan wysoki (High).
Dioda LED świeci się na stałe, gdy sygnał Enable ma stan niski (Low).

Autor: Christophe Basso

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.