Styl Pythona: odstępy (spacje) między operatorami i liczbami

Styl Pythona: odstępy (spacje) między operatorami i liczbami
Spróbuj wpisać 24 plus 32 bez spacji między znakiem plus (+) a liczbami:
>>> 24+32
Następnie spróbuj z dużą ilością spacji:
>>> 24     +       32
Oba dają tę samą odpowiedź: 56.
Kiedy wykonujesz działania matematyczne, liczba spacji między liczbami a operatorem nie ma znaczenia.
Python ignoruje dodatkowe spacje i oblicza sumę.
Jaki jest najlepszy sposób?
Cóż, Pythonistas (nazwa nadana tym, którzy programują w Pythonie) uważają, że twój kod powinien być łatwy do odczytania.
Przewodnik po stylach Pythona zaleca używanie spacji przed i po operatorze matematycznym.
Nie musisz, ale jest łatwiejszy do odczytania!
##

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.