Superszybki komparator

r_910_08_2
Generowanie cyfrowych sygnałów o przebiegu prostokątnym na poziomach logicznych z szybkich sygnałów o częstotliwościach do 150MHz (takich jak sygnały sinusoidalne z oscylatorów kwarcowych) nie jest szczególnie łatwe.

Zastosowane do tego celu obwody dyskretne są stosunkowo złożone i wymagają szybkich tranzystorów wysokiej częstotliwości.
Problem ten można teraz rozwiązać w znacznie prostszy sposób za pomocą szybkiego podwójnego komparatora Linear Technology LT1715 (www.linear-tech.com).
Ten układ scalony ma osobne piny zasilania dla obszaru wejściowego (Vcc i Vee), a także dla obszaru wyjściowego (Vcc, out).
Ułatwia to dopasowanie jednej strony do przyłożonego napięcia sygnału, podczas gdy napięcie zasilania Vcc, out bezpośrednio określa poziom logiczny sygnału wyjściowego.
Należy pamiętać, że maksymalna dopuszczalna różnica między napięciami Vcc i Vee wynosi 13V.
Na przykład przy ujemnych sygnałach wejściowych, obszar wejściowy komparatorów można obsługiwać przy napięciu Vcc = 0V i Vee = –12V.
Napięcie wejściowe może wynosić od Vee do (Vcc –1,2V).
Cyfrowe wyjście rail-to rail jest rozmieszczone symetrycznie wewnątrz układu scalonego, aby uzyskać równe czasy narastania i opadania.
Referencyjne źródła napięcia pokazane na rysunku 1 symbolicznie reprezentują dzielniki napięcia, które określają poziomy progowe dwóch komparatorów.
Komparator LT1715 jest umieszczony w 10-pinowej obudowie MSOP.
Źródło: Linear Technology

Komentarze z Facebooka

Komentarze obecnie - OFF.